Zoeken naar meubels, nieuws etc

Ons geloof

Kerk AM 3

Voor veel mensen is het christelijk geloof niet echt boeiend, misschien wel saai. ‘Als je gaat geloven, dan mag je bijna niets meer’ is een veel gehoorde opmerking. Een andere opmerking die je wel vaker hoort; ‘als er een God is, waarom is er dan zo veel ellende in de wereld?’

Als Christenen geloven we dat God er is en zijn we er van overtuigd dat geloven in God, in Jezus Christus (de Zoon van God) en de Heilige Geest , het tegenovergestelde van saai is: het is ontzettend boeiend!

Op deze pagina’s willen we Jezus aan je voorstellen, vertellen we over de route naar God èn leggen we uit wat Gods plan is met deze wereld. Als je vragen hebt, komen we graag met elkaar in gesprek.

Even voorstellen

Boeiend

En hoe komt het nu dat het zo ontzettend boeiend is? Dat heeft alles te maken met hoe Jezus Christus, de Zoon van God, Zichzelf aan de mensen heeft voorgesteld. Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Dat is ook waar veel mensen vragen over hebben; wat is de weg die ik moet gaan, wat is nu eigenlijk nog waarheid, hoe ziet het leven er nu eigenlijk uit en wat gebeurt er als ik kom te overlijden…? Allemaal vragen, die Jezus Christus voor u beantwoordt.

Even voorstellen

Graag willen we u via dit stukje in het kort voorstellen aan Jezus Christus. Hij is door een wonder van God geboren; Maria is de naam van Zijn moeder. Hij groeide op in Israël. Veel mensen bewonderden Hem om Zijn kennis, wijsheid en bijzondere gebeurtenissen die er gebeurden, zoals het genezen van zieken, het bevrijden van mensen die boze geesten bij zich hadden en zelfs een aantal mensen zijn opgestaan uit de dood. Toch gebeurde het dat Hij uiteindelijk ter dood veroordeeld en aan een kruis gehangen werd en toen gestorven is. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. Meer dan 500 mensen hebben hem toen gezien. Dat is heel bijzonder want in de meeste situaties heb je maar twee getuigen nodig om de waarheid vast te leggen. Dan zijn meer dan 500 getuigen toch heel overtuigend bewijs dat het echt gebeurd is!

Jezus Christus zei van Zichzelf dat Hij de Zoon van God is en Hij stelde Zich voor als ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Wat houdt dat dan in?

Route naar God

De Weg

Via Jezus Christus kom je bij God terecht. Jezus Christus is de enige route naar God; om Hem te leren kennen, om te komen waar Hij is, om te ontdekken wat Hij met uw leven voor ogen heeft. De Here Jezus heeft gezegd: ”niemand komt tot de Vader (God) dan door Mij”.

De Waarheid

Iedereen heeft een verlangen om te weten wat waar is en wat echt is. Als u in contact komt met Jezus Christus en door Hem God leert kennen ontdekt u dat het waar is. Het is waar wat Jezus Christus heeft gedaan, het is waar wat Hij heeft gezegd over God en het is waar wat Hij heeft gezegd over Zichzelf.
En het mooie is dat u gaat ontdekken dat het klopt; het geloven, weten en ervaren komt dan bij elkaar.

Het Leven

Jezus Christus biedt u een nieuw leven aan: een leven dat voor altijd verbonden is aan God.
En ‘altijd’ betekent dat u zult ontdekken dat u hier en nu met God samen bent.
Maar er is nog meer: als uw leven op aarde is beëindigd zal het daarna verder gaan in de hemel.

Nieuwsgierig geworden?

Heeft u vragen gekregen of wilt meer weten?
Het is altijd mogelijk om vrijblijvend contact met ons opnemen.

God's plan

Lang geleden heeft God de mensen gevormd. De mens mocht wonen in de hof van Eden en had keuze in overvloed om te eten. Echter er was één boom waar niet van gegeten mocht worden: de boom van de kennis van goed en kwaad. Op een dag ontstond er een probleem: de mens deed wat hij niet mocht doen. Op aanraden van de slang at de mens van de boom van de kennis van goed en kwaad. De mens besefte dat hij in de fout was gegaan en durfde God niet meer onder ogen te komen. De bijzondere en volmaakte band tussen God en mens was verbroken.  De mens was niet meer in staat om volmaakt en zonder enige fout te leven.

Contact hersteld

Toch liet God het er niet bij zitten. God zocht de mens op. God legde opnieuw contact. God verlangde naar de bijzondere band tussen Hem en de mens. God verlangde ernaar dat de fouten van de mens teniet gedaan zouden worden. Om de fouten van de mensen weg te nemen moest er schuld betaald worden.

Er was Iemand bereid om deze schuld te betalen: Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus Christus was bereid om te worden als een mens, de schuld van de mensen op Zich te laten neer komen en zo de schuld te gaan betalen. De schuld van de mensen heeft Jezus Christus betaald doordat Hij vals beschuldigd is, lichamelijke marteling heeft ondergaan en uiteindelijk vrijwillig aan een kruis is gehangen. Aan het kruis is Jezus Christus gestorven. Maar na 3 dagen is Hij opgestaan uit de dood. En zo heeft Jezus Christus de schuld betaald en kunnen de mensen een eeuwig durende relatie met God aangaan.

Kind van God

Door dit waargebeurde verhaal te geloven én door te vragen aan God om dit ook voor u werkelijkheid te laten worden, zult u voor altijd een zoon of een dochter van God genoemd worden.  U wordt dan een kind van God en dát is Gods plan. God verlangt er naar om de mensen heel dicht om Zich heen te hebben zoals een volmaakte Vader zijn kinderen om Zich heen heeft.

Kerkdienst

Elke zondag om 10.00 uur.

Bekijk onze livestreams.

Contact

Telefoon: 06-29414401
Kantoor/secretariaat: 078-6159973
gemeente@schuilplaatspapendrecht.nl

Schooldwarsstraat 50
3351 AT Papendrecht

© De Schuilplaats 2023

ontwerp en realisatie: Impuls