Zoeken naar meubels, nieuws etc
Ons geloof

Kerk AM 3

Voor veel mensen is het christelijk geloof niet echt boeiend, misschien wel saai. ‘Als je gaat geloven, dan mag je bijna niets meer’ is een veel gehoorde opmerking. Een andere opmerking die je wel vaker hoort; ‘als er een God is, waarom is er dan zo veel ellende in de wereld?’

Als Christenen geloven we dat God er is en zijn we er van overtuigd dat geloven in God, in Jezus Christus (de Zoon van God) en de Heilige Geest , het tegenovergestelde van saai is: het is ontzettend boeiend!

Op deze pagina’s willen we Jezus aan je voorstellen, vertellen we over de route naar God èn leggen we uit wat Gods plan is met deze wereld. Als je vragen hebt, komen we graag met elkaar in gesprek.

Even voorstellen

Boeiend

En hoe komt het nu dat het zo ontzettend boeiend is? Dat heeft alles te maken met hoe Jezus Christus, de Zoon van God, Zichzelf aan de mensen heeft voorgesteld. Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Dat is ook waar veel mensen vragen over hebben; wat is de weg die ik moet gaan, wat is nu eigenlijk nog waarheid, hoe ziet het leven er nu eigenlijk uit en wat gebeurt er als ik kom te overlijden…? Allemaal vragen, die Jezus Christus voor u beantwoordt.

Even voorstellen

Graag willen we u via dit stukje in het kort voorstellen aan Jezus Christus. Hij is door een wonder van God geboren; Maria is de naam van Zijn moeder. Hij groeide op in Israël. Veel mensen bewonderden Hem om Zijn kennis, wijsheid en bijzondere gebeurtenissen die er gebeurden, zoals het genezen van zieken, het bevrijden van mensen die boze geesten bij zich hadden en zelfs een aantal mensen zijn opgestaan uit de dood. Toch gebeurde het dat Hij uiteindelijk ter dood veroordeeld en aan een kruis gehangen werd en toen gestorven is. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. Meer dan 500 mensen hebben hem toen gezien. Dat is heel bijzonder want in de meeste situaties heb je maar twee getuigen nodig om de waarheid vast te leggen. Dan zijn meer dan 500 getuigen toch heel overtuigend bewijs dat het echt gebeurd is!

Jezus Christus zei van Zichzelf dat Hij de Zoon van God is en Hij stelde Zich voor als ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Wat houdt dat dan in?

Route naar God

De Weg

Via Jezus Christus kom je bij God terecht. Jezus Christus is de enige route naar God; om Hem te leren kennen, om te komen waar Hij is, om te ontdekken wat Hij met uw leven voor ogen heeft. De Here Jezus heeft gezegd: ”niemand komt tot de Vader (God) dan door Mij”.

De Waarheid

Iedereen heeft een verlangen om te weten wat waar is en wat echt is. Als u in contact komt met Jezus Christus en door Hem God leert kennen ontdekt u dat het waar is. Het is waar wat Jezus Christus heeft gedaan, het is waar wat Hij heeft gezegd over God en het is waar wat Hij heeft gezegd over Zichzelf.
En het mooie is dat u gaat ontdekken dat het klopt; het geloven, weten en ervaren komt dan bij elkaar.

Het Leven

Jezus Christus biedt u een nieuw leven aan: een leven dat voor altijd verbonden is aan God.
En ‘altijd’ betekent dat u zult ontdekken dat u hier en nu met God samen bent.
Maar er is nog meer: als uw leven op aarde is beëindigd zal het daarna verder gaan in de hemel.

Nieuwsgierig geworden?

Heeft u vragen gekregen of wilt meer weten?
Het is altijd mogelijk om vrijblijvend contact met ons opnemen.

God's plan

Lang geleden heeft God de mensen gevormd. De mens mocht wonen in de hof van Eden en had keuze in overvloed om te eten. Echter er was één boom waar niet van gegeten mocht worden: de boom van de kennis van goed en kwaad. Op een dag ontstond er een probleem: de mens deed wat hij niet mocht doen. Op aanraden van de slang at de mens van de boom van de kennis van goed en kwaad. De mens besefte dat hij in de fout was gegaan en durfde God niet meer onder ogen te komen. De bijzondere en volmaakte band tussen God en mens was verbroken.  De mens was niet meer in staat om volmaakt en zonder enige fout te leven.

Contact hersteld

Toch liet God het er niet bij zitten. God zocht de mens op. God legde opnieuw contact. God verlangde naar de bijzondere band tussen Hem en de mens. God verlangde ernaar dat de fouten van de mens teniet gedaan zouden worden. Om de fouten van de mensen weg te nemen moest er schuld betaald worden.

Er was Iemand bereid om deze schuld te betalen: Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus Christus was bereid om te worden als een mens, de schuld van de mensen op Zich te laten neer komen en zo de schuld te gaan betalen. De schuld van de mensen heeft Jezus Christus betaald doordat Hij vals beschuldigd is, lichamelijke marteling heeft ondergaan en uiteindelijk vrijwillig aan een kruis is gehangen. Aan het kruis is Jezus Christus gestorven. Maar na 3 dagen is Hij opgestaan uit de dood. En zo heeft Jezus Christus de schuld betaald en kunnen de mensen een eeuwig durende relatie met God aangaan.

Kind van God

Door dit waargebeurde verhaal te geloven én door te vragen aan God om dit ook voor u werkelijkheid te laten worden, zult u voor altijd een zoon of een dochter van God genoemd worden.  U wordt dan een kind van God en dát is Gods plan. God verlangt er naar om de mensen heel dicht om Zich heen te hebben zoals een volmaakte Vader zijn kinderen om Zich heen heeft.

Bijbelschool

In januari 2024 starten we met een Bijbelschool.

De visie voor de bijbelschool is:
    Iedereen groeien naar Christus!

De missie voor de bijbelschool is:
    Dat iedereen tot eenheid van het geloof en kennis van
    Christus komt om volwassen te zijn in het christelijk geloof.
    We leren om ons niet meer te laten verwarren, maar houden
    ons in liefde aan de waarheid van Gods Woord om in alles
    naar Christus toe te groeien.

Bijbelschool (1)


Visie en Missie

Visie en missie voor de bijbelschool zijn gebaseerd op de volgende Bijbelgedeelten:
Naar aanleiding van Efeze 4:1-16: Dat namelijk iedereen geroepen is;... 'en dat iedereen komt tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.’
En 2 Petrus 3:17 en 18: ‘U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.

 Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.'
Dit staat in lijn en vloeit voort uit de woorden van Jezus die Hij sprak voordat Hij terug ging naar God de Vader, zoals er staat in Matthëus 28:18-20: ‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

Uitwerking

Om ervaring op te doen, gaan we in de eerste helft van 2024 als volgt te werk:
De bijbelschool vindt (ongeveer) elke 3 weken plaats op zaterdagochtend van 10.00 - 11.00 uur in onze kerkzaal.
Dit uur is ook live te volgen via de livestream en later terug te kijken via ons YouTube kanaal.

Datums 2024 Spreker Thema / Onderwerp
Screenshot 2024 04 29 15.59.12

Alpha bij De Schuilplaats in Papendrecht

Heb je een minuutje? Dan vertellen we je graag supersnel wat Alpha is! Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je samen met anderen het christelijk geloof ontdekt.
Elke bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, gevolgd door een inleiding over het christelijk geloof. Van ‘Wie is Jezus?’ tot ‘Bidden: waarom en hoe?’
Je ontdekt op een laagdrempelige en gezellige manier de basis van het geloof.  
Na de inleiding is er gelegenheid om door te praten over het onderwerp. En echt geen enkele vraag of mening is te gek: het is de plek waar je álles mag delen.  
En dat is Alpha! Een plek waar alle verhalen samenkomen, waar je alles mag zeggen, ongetwijfeld nieuwe vriendschappen maakt én (volgens 92% van de deelnemers) sowieso een goede tijd hebt.

Alpha01
20240126 184938


Dus heb je nog nooit een Alpha gevolgd? Dit is je kans! Kom gerust de eerste avond eens kijken of het wat voor je is.

Alpha duurt ongeveer tien weken en, als daar belangstelling voor is, een weekend weg. De maaltijden en cursusavonden zijn gratis toegankelijk. Als er een weekend
georganiseerd wordt, zal daar wel een kleine (vrijwillige) bijdrage voor gevraagd worden.

De eerste avond wordt gehouden op vrijdagavond 22 september in het kerkgebouw van De Schuilplaats, Schooldwarsstraat 50 in Papendrecht.
De avond begint om 18.30 uur. Heb je vragen bel of app naar Gerard van Wijk op 0629414401 of stuur een email naar gemeente@schuilplaatspapendrecht.nl

Kerkdienst

Elke zondag om 10.00 uur.

Bekijk onze livestreams.

Contact

Telefoon: 06-29414401
Kantoor/secretariaat: 078-6159973
gemeente@schuilplaatspapendrecht.nl

Schooldwarsstraat 50
3351 AT Papendrecht

© De Schuilplaats

ontwerp en realisatie: Impuls