Zoeken naar meubels, nieuws etc
Missie & Visie

Onze missie

We willen een zorgzame gemeenschap van gelovigen zijn die meer en meer het voorbeeld van Jezus Christus wil volgen. Daarin zijn we bereid om dit zichtbaar te maken in het leven van elke dag. Ook gaat ons verlangen er naar uit dat de mensen in onze naaste omgeving, maar ook wereldwijd, ontdekken dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Deze missie willen we volgen omdat we ervaren dat Jezus Christus ons liefheeft en we deze liefde willen beantwoorden. We geloven dat de Geest van God, de Heilige Geest, ons daarbij helpt en leidt.

Wij streven er naar om….

  • Een geloofwaardige, aan God toegewijde en zorgzame geloofsgemeenschap te zijn, met verantwoordelijkheid voor elkaar en betrokkenheid bij de Papendrechtse samenleving.
  • Door ons gemeenschappelijk en persoonlijk getuigenis, in woord en daad, te laten zien dat God alle mensen liefheeft en wil dat iedereen behouden zal worden.
  • Activiteiten te ontwikkelen om alle mensen in Papendrecht te bereiken met het Evangelie en ze te winnen voor Jezus met de beste middelen, die ons ter beschikking staan.
  • Nieuw gelovigen en gemeenteleden te onderwijzen over discipelschap en ze te leiden naar geestelijke volwassenheid.
  • Gemeenteleden door onderwijs en training hun gaven en talenten te laten ontdekken en ze te leiden naar een godvruchtige bediening in de gemeente.
  • Wereldwijd deel te hebben aan de verkondiging van het Evangelie door ondersteuning van kerken, kindertehuizen, projecten en het houden van seminars en campagnes.
  • Israël, Gods uitverkoren volk te zegenen, door aandacht, gebed en projectmatige ondersteuning.

Evangelie in Papendrecht

Als gemeente willen we ook in onze naaste omgeving, Papendrecht dus, het evangelie uitdragen.
Op marktdag, dinsdag, is de kerk open van 10 tot 12 uur; kom gerust binnen voor een praatje en een kopje koffie of thee. Op vrijdag zijn leden van de gemeente vaak op de Meent te vinden om een gesprek aan te gaan of vragen te beantwoorden over het geloof. Verder wordt er regelmatig geflyerd in de wijken rondom het centrum.

Evangelie in buitenland

Vanuit de liefde voor Jezus verlangen wij ernaar om niet alleen in Papendrecht en omgeving Gods goede nieuws (evangelie) bekend te maken. We willen ook wereldwijd mensen winnen voor Jezus door het brengen van dit evangelie; dat Jezus redding en verlossing wil geven aan alle mensen die in Hem geloven.

In de Bijbel lezen we in Johannes 3 vers 16:
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

We zijn betrokken op diverse plekken in de wereld door:

  • Het ondersteunen van kerken en kindertehuizen in o.a. India, Nepal en Indonesië.
  • Het ondersteunen en organiseren van seminars en campagnes in o.a. Nepal en India.
Kerkdienst

Elke zondag om 10.00 uur.

Bekijk onze livestreams.

Contact

Telefoon: 06-29414401
Kantoor/secretariaat: 078-6159973
gemeente@schuilplaatspapendrecht.nl

Schooldwarsstraat 50
3351 AT Papendrecht

© De Schuilplaats

ontwerp en realisatie: Impuls