Zoeken naar meubels, nieuws etc
Onze gemeente

Wat wij geloven

Kerk AM 2

De Schuilplaats is een Evangelische Gemeente. Wat we geloven als gemeente willen we hier in het kort samenvatten. Wij geloven:

  • in God, die we onze Vader noemen en die de schepper is van de hemel en de aarde.
  • in Jezus Christus, Gods Zoon, die naar de wereld is gekomen om ons te verlossen van onze zonden.
  • in de Heilige Geest, die ons krachtig wil bijstaan in ons leven.
Kerk AM 1

Voor wie is onze gemeente?

Voor iedereen! Mensen zoals jij en ik!

In onze gemeente is een plekje voor jong en oud. Gezinnen, ouderen, alleenstaanden, en natuurlijk ook kinderen, tieners, jeugd. De gemeente telt ongeveer 160 leden en elke zondag zijn er vaste bezoekers die betrokken zijn bij onze gemeente.

Hoe onze zondagse dienst er uit ziet leest u onder "Kerkdiensten".

Voorganger en oudsten

Op dit moment wordt de gemeente geleid door een oudstenraad met pastor Eduard Witkamp als voorzitter. Eduard Witkamp wist zich met zijn vrouw Lia in 1971 geroepen om God te dienen in Papendrecht, en ontwikkelde activiteiten om Gods boodschap in Papendrecht uit te dragen. De gemeente groeide uit tot een gezegende geloofsgemeenschap. Na tien jaar mocht Eduard Witkamp zich fulltime als voorganger inzetten om de gemeente te leiden.

Ons voorgangersechtpaar werkt samen met een oudstenraad om de gemeente geestelijk en praktisch leiding geven. De oudstenraad bestaat uit Ab en Germien Höhle, Peter en Karin Deege, Gerard en Petra van Wijk.

Kinderen & Tieners

Voor de kinderen van 0-12 zijn er aparte kinderprogramma’s tijdens de dienst. De allerkleinsten zijn direct welkom in de crèche. De andere kinderen beginnen eerst in de kerkzaal en gaan na het begin en het zingen van een kinderlied naar hun eigen programma. Vlak voor het einde komen de kinderen weer terug in de kerkzaal.

Kerk AM 4

Missie & Visie

We willen een zorgzame gemeenschap van gelovigen zijn die meer en meer het voorbeeld van Jezus Christus wil volgen. Daarin zijn we bereid om dit zichtbaar te maken in het leven van elke dag. Ook gaat ons verlangen er naar uit dat de mensen in onze naaste omgeving, maar ook wereldwijd, ontdekken dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Geschiedenis

De geschiedenis van Evangelische Gemeente “De Schuilplaats” gaat terug naar het voorjaar van 1971. Na een prachtige evangelisatiecampagne in het dorpshuis “Cultura” met aansluitend nazorgdiensten in het “Groene Kruisgebouw”, kwamen wij voor het eerst als gemeente samen op zondagmiddag 1 augustus 1972. 

Kerkdienst

Elke zondag om 10.00 uur.

Bekijk onze livestreams.

Contact

Telefoon: 06-29414401
Kantoor/secretariaat: 078-6159973
gemeente@schuilplaatspapendrecht.nl

Schooldwarsstraat 50
3351 AT Papendrecht

© De Schuilplaats

ontwerp en realisatie: Impuls